Protecția Datelor Personale – CarPromo.ro

Prelucrăm datele dumneavoastră în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Identificare

Adresa website-ului nostru este: http://carpromo.ro.

Acesta este deținut de firma XYZ Global SRL, CUI 33304529, cu adresa în Iași, Bd. Alexandru cel Bun nr. 29.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Pentru orice solicitare legată de prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la suport@carpromo.ro

Ce date personale colectăm?

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe acest website, colectăm informațiile din formularul de comentarii, precum și adresa de IP și datele de identificare ale browserului web, pentru a facilita detecția mesajelor spam.

O secvență anonimizată creată din adresa dumneavoastră de email (cunoscută și sub numele de has) poate fi transmisă serviciului Gravatar pentru a verifica dacă utilizați aces serviciu. Politica de protecție a datelor personale ale serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului dumneavostră, imaginea de profil va fi afișată în contextul comentariului dumneavoastră.

Media

Dacă faceți upload la imagini pe acest website, vă recomandăm să vă asigurați că acestea nu au locația GPS inclusă. Vizitatorii website-ului ar putea downloada și extrage date privind locația geografică a imaginilor afișate pe website.

Date de contact

Dacă completați formularul de înregistrare pentru a deveni partener Car Promo vom colecta date personale precum numele, sexul, adresa dumneavoastră, date de contact precum email și telefon, precum și date de identificare a autoturismului pe care îl dețineți (marca și model, anul de fabricație, culoare, kilometraj etc).

Date de geolocalizare (GPS)

Dacă ați agreat monitorizarea GPS pe durata unei campanii publicitare, vom colecta date sub forma coordonatelor GPS, numărul de kilometri parcurși, precum și data și ora. Acestea vor fi transmise în mod anonim partenerilor noștri de publicitate.

Analiza traficului web

Colectăm informații privind modul în care utilizați website-ul nostru, precum durata, numărul paginilor vizitate, locația, browserul folosit. Aceste informații sunt colectate cu ajutorul unor instrumente software deținute de  terțe părți și sunt procesate fără a vă putea identifica personal.

Cookies

Fișierele de tip cookie sunt folosite pentru a colecta informații legate de utilizarea website-ului de către vizitatorii noștri. Aceste fișiere sunt salvate pe computerul dumneavoastră ca fișiere text. Aceste informații nu vă pot identifica personal în nici un fel.

Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru veți putea opta pentru salvarea unor detalii precum numele dumneavoastră, adresa de email și website-ul dumneavoastră, pentru a facilita utilizarea ulterioară. Aceste cookies sunt valabile 1 an de zile.

Conținut embedded de la alte servicii

Pagini de pe acest website pot include conținut embedded (imagini, video, articole etc). Acest tip de conținut se comportă ca și cum ați vizita website-ul respectiv. Astfel, aceste website-uri ar putea colecta informații despre dumneavoastră, cookies sau monitoriza modul în care interacționați cu alt conținut dacă aveți cont de utilizator al serviciului respectiv.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat pentru a vă transmite contracte sau alte documente în format fizic;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Dacă lăsați un comentariu, textul respectiv și metadatele vor fi păstrate pe termen nedefinit. În acest fel putem recunoaște și aproba comentarii ulterioare făcute de dumneavoastră, fără a fi necesară verificarea lor de către personalul nostru.

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont de partener Car Promo (odată cu completarea formularul de înregistrare și aprobarea dumneavoastră ca partener). Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Dacă ne notificați că doriți să renunțați la calitatea de partener Car Promo, vom șterge datele cu caracter personal în termen de 30 de zile de la primirea notificării prin emailul afișat mai sus.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Car Promo. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

 

Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile eMAG sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.